HỒ CHÍ MINH

Photobucket

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

LỊCH

HOA ĐẸP

Photobucket
Photobucket

Tài nguyên dạy học

HOA ĐẸP

Photobucket

Photobucket
Photobucket

TỔ LÝ CÔNG- NGHỆ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
TỔ LÝ CÔNG NGHỆ KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ

TINH THẦN HỌC TẬP

Sáng ngày 8 tháng 10 năm 2015, các thầy cô giáo môn Vật lí của thành phố Tam Kỳ về tham dự sinh hoạt chuyên môn cấp thành phố tại trường THCS CHU VĂN AN với nội dung: TẬP HUẤN GIẢI VẬT LÝ BẰNG MÁY TÍNH CASIO. Lo lắng, mong đợi là tâm trạng của không chỉ riêng ai, bởi...

Photobucket

Photobucket