HỒ CHÍ MINH

Photobucket

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

LỊCH

HOA ĐẸP

Photobucket
Photobucket

Tài nguyên dạy học

HOA ĐẸP

Photobucket

Photobucket
Photobucket

TỔ LÝ CÔNG- NGHỆ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
TỔ LÝ CÔNG NGHỆ KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
Gốc > THÔNG TIN, THÔNG BÁO >

ĐĂNG KÝ TIẾT DẠY DỰ THI GVG CẤP TRƯỜNG

Trường THCS Lý Tự Trọng   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ Lý - CN                                      Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                               

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ THI

GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2015-2016

1.     Tiết dạy tự chọn:

 

TT

Họ và tên

Môn, lớp

Buổi, tiết

Thứ, ngày

Tên bài dạy

Người dự

1

Trần Thị Lan Hương

Lý 7/2

chiều, tiêt 2

Thứ 5

(5/11)

Độ cao của âm

GV toàn tổ

2

Huỳnh Thị Tuấn Lộc

Lý 6/1

chiều, tiêt 3

Thứ 4

(4/11)

Khối lượng riêng

C Thủy, c Tuấn - GV toàn tổ

 

2.     Tiết dạy bắt buôc:

 

TT

Họ và tên

Môn, lớp

Buổi, tiết

Thứ, ngày

Tên bài dạy

Người dự

1

Trần T Lan Hương

Lý 9/3

Sáng, tiêt 3

Thứ 7

(7/11)

Tác dụng từ của dòng điện - từ trường

C Yến, T Liệp - GV toàn tổ

2

Huỳnh Thị Tuấn Lộc

Lý 7/7

Sáng, tiêt 4

Thứ 6

(6/11)

Độ cao của âm

C Yến, c Phước -GV toàn tổ

     


Nhắn tin cho tác giả
Tổ Lý - Công Nghệ @ 22:03 04/11/2015
Số lượt xem: 205
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Photobucket

Photobucket