HỒ CHÍ MINH

Photobucket

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

LỊCH

HOA ĐẸP

Photobucket
Photobucket

Tài nguyên dạy học

HOA ĐẸP

Photobucket

Photobucket
Photobucket

TỔ LÝ CÔNG- NGHỆ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
TỔ LÝ CÔNG NGHỆ KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ

TỔ LÝ - CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2016-2017

Tổng số GV: 7 - Trình độ chuyên môn 100% đạt chuẩn, 6 GV trên chuẩn - Đảm nhiệm: + Công nghệ 6: Cô Thủy, Phong, Lộc. + Công nghệ 7: Cô Tuấn, Hương + Công nghệ 8: Cô Thủy, Phong + Công nghệ 9: Cô Yến, Hương + Dạy vật lý 6: Cô Lộc, Phong, Thủy + Dạy vật lý 7: Cô Hương, Lộc, Tuấn + Dạy vật lý 8: Cô Phong, Yến, Tuấn + Dạy vật lý 9: Cô Hương, Yến, Phước + Chủ nhiệm:...

TỔ lÝ - CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2015-2016

Tổng số GV: 8 (1gv nghỉ hộ sản) - Trình độ chuyên môn 100% đạt chuẩn, 6 GV trên chuẩn - Đảm nhiệm: + Công nghệ 6: Cô Thủy, Tuấn, Lộc + Công nghệ 7: Cô Tuấn, Yến + Công nghệ 8: Cô Thủy, Tuấn + Công nghệ 9: Cô Yến, Hương + Dạy vật lý 6: Cô Lộc, Tuấn, Thủy + Dạy vật lý 7: Cô Hương, Phước, Lộc, Tuấn + Dạy vật lý 8: Cô Phước, Yến, Tuấn + Dạy vật lý 9: Thầy Liệp,...

TỔ: LÝ - CÔNG NGHỆ

8819047 TỔ LÝ – CÔNG NGHỆ: Tổng số GV: 8 - Trình độ chuyên môn 100% đạt chuẩn, 5 GV trên chuẩn - Đảm nhiệm: + Dạy vật lý : 6,7,8,9 + Công nghê: 6,7,8,9 + Chủ nhiệm: 6/4, 6/6, 7/4, 9/2 + Trực thiết bị Tất cả giáo viên trong tổ đều có nhận thức đúng đắn, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. *Thành tích đạt được: - Chất lượng bộ môn: 90% trên trung bình. - Đồ dùng dạy học tự làm: 3...

Photobucket

Photobucket