HỒ CHÍ MINH

Photobucket

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

LỊCH

HOA ĐẸP

Photobucket
Photobucket

Tài nguyên dạy học

HOA ĐẸP

Photobucket

Photobucket
Photobucket

TỔ LÝ CÔNG- NGHỆ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
TỔ LÝ CÔNG NGHỆ KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
Gốc > BÀI VIẾT > Giới thiệu bản thân >

TỔ LÝ - CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2016-2017

Tổng số GV: 7

-  Trình độ chuyên môn 100% đạt chuẩn, 6 GV trên chuẩn

-  Đảm nhiệm:

+ Công nghệ 6: Cô Thủy, Phong, Lộc.

+ Công nghệ 7: Cô Tuấn, Hương

+ Công nghệ 8: Cô Thủy, Phong

+ Công nghệ 9: Cô Yến, Hương

+ Dạy vật lý 6: Cô Lộc, Phong, Thủy 

+ Dạy vật lý 7: Cô Hương, Lộc, Tuấn

+ Dạy vật lý 8: Cô Phong, Yến, Tuấn

+ Dạy vật lý 9: Cô Hương, Yến, Phước

+ Chủ nhiệm: 9/6: Cô Trần Thị lan Hương

+ Chủ nhiệm: 7/5: Cô Doãn Thị Thanh Tuấn

+ Chủ nhiệm: 6/7: Huỳnh Thị Tuấn Lộc

+ Phụ trách thiết bị: Cô Phước

 Tất cả giáo viên trong tổ đều có nhận thức đúng đắn, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

 Thành tích nổi trội năm qua:

       * Học sinh giỏi cấp thành phố:

+ Giải I  - đội tuyển HSG Thực hành lý 8 (1 giải I, 1 giải II)

+ Giải I  - đội tuyển HSG  lý 8 

      * Học sinh giỏi cấp Tỉnh:

+ 1 HS đạt giải II môn thực hành vật lý 8

  • Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy được tất cả các giáo viên trong tổ thực hiện tốt. 100% giáo viên của tổ thực hiện giáo án điên tử. Tất cả giáo viên trong tổ đều sử dụng phần mềm Powerfoint để soạn giảng. CNTT được sử dụng là các hình ảnh, các hiện tượng, các thí nghiệm vật lý. Một số giáo viên của tổ đã sử dụng thành thạo phần mềm bản đồ tư duy trong giảng dạy đạt hiệu quả. Việc khai thác và sử dụng ĐDDH và phòng bộ môn vật lý, công nghệ dần đi vào nề nếp góp phần năng cao chất lượng dạy học và mũi nhọn.                                

Nhắn tin cho tác giả
Tổ Lý - Công Nghệ @ 00:20 03/10/2016
Số lượt xem: 233
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Photobucket

Photobucket