HỒ CHÍ MINH

Photobucket

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

LỊCH

HOA ĐẸP

Photobucket
Photobucket

Tài nguyên dạy học

HOA ĐẸP

Photobucket

Photobucket
Photobucket

TỔ LÝ CÔNG- NGHỆ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
TỔ LÝ CÔNG NGHỆ KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ

Đề kiểm tra lý 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tổ Lý - Công Nghệ (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:29' 30-01-2013
Dung lượng: 11.5 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ A
I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: (2điểm)
Câu 1. Tính tương đối của chuyển động và đứng yên phụ thuộc vào vật …………
A. được chọn làm mẫu. B. được chọn làm mốc. C. đứng yên. D. t chuyển động.
Câu 2. Đơn vị hợp pháp của tốc độ (độ lớn của vận tốc) là gì?
A. km.h.và m.s B. km/h và m/phút. C. km/phút và m/s D. km/h và m/s.
Câu 3. …………cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.
A. Vận tốc. B. Quãng đường C. Tốc độ D. Thời gian
Câu 4. Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn……theo thời gian.
A.thay đổi B. không đổi C.phụ thuộc D. không phụ thuộc.
Câu 5. Nếu chỉ có hai lực cân bằng tác dụng lên một vật đang chuyển động thì vật sẽ ....
A. đứng yên. B. chuyển động. C.tiếp tục chuyển động thẳng đều D.chuyển động ngược lại.
Câu 6. Lực là đại lượng …… vì nó vừa có độ lớn vừa có điểm đặt, phương và chiều.
A. đo được B.biến thiên C. không đổi D.. véc tơ.
Câu 7. Lực…… sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt một vật khác.
A.đàn hồi. B. ma sát nghỉ. C. ma sát trượt D.ma sát lăn .
Câu 8. “Lực ma sát trượt………lực ma sát lănt” trong cùng trường hợp.
A. lớn hơn B. nhỏ hơn C. bằng D. nhỏ hơn hoặc bằng
II. Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống …… ( 1,0điểm )
Câu 1. Lực ma sát nghỉ có …………………………thay đổi tuỳ theo lực tác dụng lên vật có ……………………. làm cho vật thay đổi chuyển động.
Câu 2. Hai lực cân bằng có điểm đặt:…………………………, có……………..cường độ.
III. Tự luận ( 7,0điểm )
Câu 1. (1 điểm). Chuyển động cơ học là gì?
Câu 2. (2 điểm).
Diễn đạt bằng lời các yếu tố của véc tơ lực trong hình vẽ bên.
b)Biểu diễn dưới dạng véc tơ lực kéo 2000 N theo phương thẳng đứng,
chiều từ dưới lên trên. Tỉ xích 1cm ứng với 1000 N.
Câu 3. (1đ).Khi ô tô đang đi đột ngột rẽ trái, hành khách trên xe sẽ như thế nào? Giải thích.
Câu 4. (3đ).
Minh đi bộ trên quãng đường AB 2 km trong thời gian 1/3 giờ. Sau đó bạn ấy đi tiếp quãng đường BC dài 7,2 km với vận tốc 4m/s bằng xe đạp. Hãy tính:
a) Tốc độ trung bình của Minh trên quãng đường AB.
b) Tốc độ trung bình của Minh trên cả hai quãng đường.
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ B
I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: (2điểm)
Câu 1. Một vật có thể chuyển động so với vật này nhưng lại đứng yên so với vật khác, ta nói” Chuyển động và đứng yên ……………”.
A.có quan hệ chặt chẽ. B.có tính tuyệt đối. C.có tính tương đối. D.phụ thuộc lẫn nhau.
Câu 2. Chọn ra đơn vị hợp pháp của tốc độ (độ lớn của vận tốc).
A. km.h B. m/phút. C. m/s D. Cả A và C
Câu 3. …………cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.
A. Vận tốc. B. Tốc độ C. Quãng đường D. Thời gian
Câu 4 Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn…………theo thời gian.
A.thay đổi B. không đổi C.phụ thuộc D. không phụ thuộc.
Câu 5Nếu chỉ có ….. tác dụng lên một vật đang đứng yên thì vật sẽ tiếp tục đứng yên.
A. hai vật B. hai lực ngược chiều C.hai lực mạnh như nhau D.hai lực cân bằng
Câu 6. Lực là đại lượng …… vì nó vừa có độ lớn vừa có điểm đặt, phương và chiều.
A. véc tơ. B.biến thiên C. không đổi D..đo được
Câu 7. Lực…… sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt một vật khác.
A.đàn hồi B. ma sát nghỉ C. ma sát trượt D.ma sát lăn
Câu 8. “Lực ma
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Photobucket

Photobucket