HỒ CHÍ MINH

Photobucket

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

LỊCH

HOA ĐẸP

Photobucket
Photobucket

Tài nguyên dạy học

HOA ĐẸP

Photobucket

Photobucket
Photobucket

TỔ LÝ CÔNG- NGHỆ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
Photobucket
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
TỔ LÝ CÔNG NGHỆ KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ

Kiểm tra lý 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tổ Lý - Công Nghệ (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:18' 30-01-2013
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ A
I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: (1,5 điểm)
Câu 1/ Đơn vị đo khối lượng hợp pháp của nước ta là:
A. m3 B.kg C. m D. N
Câu 2/ Trọng lượng của quả cân 5 kg là:
A.0,05 N. B. 0,5 N. C.5 N. D.50 N.
Câu 3/ Dụng cụ đo chiều dài quyển sách Vật lí là:
A. Thước. B. Bình chia độ. C. Đồng hồ. D. Cân.
Câu4/ Em bé giữ chặt đầu dây giữ cho quả bóng bay đứng yên. Khi đó quả bóng bay chịu tác dụng của hai lực………………….
A. ngang bằng B. cùng chiều C.cân bằng D. giống nhau
Câu 5/ Công việc nào sau đây không cần dùng đến lực?
A. đá quả bóng B. Đọc một trang sách. C.Đẩy cái bàn học D.Kéo co.
Câu 6/ Trời gió mạnh làm chiếc lá bay lên cao. Lực của gió đã làm……….chiếc lá.
A.biến dạng. B. biến mất C.biến đổi chuyển động của D. rụng
II. Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống …… (1,5điểm)
Câu 1/ GHĐ của thước là độ dài ………………………ghi trên thước.
Câu 2/ Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng vào....................., có ....................phương nhưng ……………………chiều.
Câu 3/ Trọng lực có chiều………………………………………….
Câu 4/ Một bình chia độ chứa sẵn 90 ml nước. Sau khi thả chìm hòn đá vào thì mực nước trong bình là 120 ml.Thể tích của hòn đá là:…………...
III. Tự luận (7 điểm)
Câu 1/ Trọng lực là gì? Đơn vị đo lực là gì ?(1,5điểm)
Câu 2/ Nêu kết luận về các kết quả tác dụng của lực. Cho 1 ví dụ minh hoạ.(2,5đ)
Câu 3/ Cuốn sách đang nằm yên trên bàn, nó chịu tác dụng của các lực nào? (2đ)
Câu 4/ Đổi đơn vị :
a/ 15 m3=……………….dm 3 b/ 250cm=………………m

c/ 0,3 kg= ……………….g d/ 9 lít = ……………… cm3
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ B
I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: (1,5điểm)
Câu 1/ Trọng lượng của một vật là 0,5 N, khối lượng vật đó là:
A.0,05 kg. B. 0,5 kg. C.5 kg. D.50 kg.
Câu 2/ Đơn vị đo thể tích hợp pháp của nước ta là:
A. m3 B.kg C. m D. N
Câu 3/ Dụng cụ đo khối lượng quyển sách Vật lí là:
A. Thước. B. Bình chia độ. C. Đồng hồ. D. Cân.
Câu 4/ Nếu chỉ có hai lực cân bằng tác dụng lên một vật thì vật đó sẽ ……….....
A. chuyển động nhanh dần B.đứng yên. C.chuyển động chậm dần D.biến dạng.
Câu 5/ Ép mạnh tay làm chiếc lò xo ngắn lại. Lực của tay đã làm………….lò xo.
A.biến dạng. B. biến mất C.biến đổi chuyển động của D. rụng
Câu 6/ Công việc nào sau đây có tác dụng lực?
A. nhìn vào gương soi B. Đọc một trang sách. C.Chải tóc D. Nghe nhạc.
II. Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống …… ( 1,5điểm )
Câu 1/ ĐCNN của thước là độ dài giữa hai vạch chia……………… trên thước.
Câu 2/ Hai lực cân bằng là hai lực có…………..phương,……………như nhau, …………………...chiều.
Câu 3/ Trọng lực có phương…………………………..
Câu 4/ Một bình chia độ chứa sẵn 70 cm3 nước. Sau khi thả chìm hòn đá vào thì mực nước trong bình là 110 cm3.Thể tích của hòn đá là:…………...
III. Tự luận (7 điểm)
Câu 1/ Lực là gì? Đơn vị đo lực là gì? Cho 1 ví dụ minh hoạ. (2,5 điểm)
Câu 2/ Nêu kết luận về các kết quả tác dụng của lực. (1,5điểm)
Câu 3/ Viên bi đang nằm yên trên sàn, nó chịu tác dụng của các lực nào? (2đ)
Câu 4/ Đổi
 
Gửi ý kiến

Photobucket

Photobucket